اساسنامه کمپین

اساسنامه

 کمپین فعالین بلوچ

مقدمه

باتوجه به نقش رسانه در توسعه دیدگاه های انسانی و با در نظر گرفتن نیاز جامعه اهل سنت ایران خصوصا مردم بلوچ به داشتن یک رسانه آزاد و مستقل برای ایجاد اتحاد در بین اقشار مختلف جامعه منجمله فعالین حوزه های مختلف ملی،مذهبی، سیاسی فرهنگی ، مدنی و بیان اخبار و موارد نقض حقوقی بشر و انتشار دیدگاه های علمی و فرهنگی و سیاسی و گزارش های خبری – با در نظر گرفتن فضای سانسور داخلی – به منظور نقش آفرینی هر چه بیشتر در زمینه های مذکور و رساندن پیام اتحاد به مردم و فعالین بلوچ ( کمپین فعالین بلوچ) در قالب رسانه ای تاسیس می گردد.

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱: تعریف

رسانه – کمپین فعالین بلوچ – با نام انگلیسی – Baloch Activists campaignthe– و نام عربی -حمله ناشطی البلوش-  و دامنه www.blochcampaign.com  تشکیلاتی است مستقل بدون وابستگی حزبی، جناحی و مالی در داخل و خارج کشور.

ماده ۲: اهداف

دفاع از حقوق ملی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی مردم بلوچ  

 

ماده ۳: وظائف و حوزه فعالیت

۱٫ پوشش، تولید، جمع‌آوری تمام مواد مربوط به  مردم بلوچ از جمله اخبار ، گزارش، گفتگو، فیلم، عکس،  مقاله و سایر محصولات رسانه‌ای و انعکاس آنها در موضوعات فرهنگی، حقوقی ، مذهبی ، سیاسی، و اجتماعی،

۲٫ انتشار محصولات رسانه‌ای و  خبری در قالب‌های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری

۳٫ تهیه و تدوین گزارش‌ها و مقالات علمی ، حقوقی و خبری 

۴٫  انجام فعالیت‌های آماری در راستای فعالیت‌های سایت

 

فصل دوم: ارکان کمپین

ماده ۴: ارکان

۱-   هیأت‌مدیره (اعضای موسس)

۲-    سردبیر

۳٫ هیئت امناء

 

ماده ۵: وظائف هیئت مدیره

۱-   تعیین خط‌مشی کمپین بر اساس اهداف بیان شده در اساس نامه

۲-   تصویب برنامه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها

۳-   نظارت بر حسن عملکرد کمپین

۴-   تهیه و تنظیم بودجه

۵-   اصلاح یا تغییر در اساسنامه به پیشنهاد هیئت امناء

۶٫ پیشنهاد و تعیین سردبیر

 

ماده ۶ : سردبیر

۱٫ سردبیر توسط هیت مدیره تعیین می گردد

۲٫ مدت زمان سردبیری ۱ سال و قابل تمدید فقط برای یک سال

۳٫ سردبیر اجراء فعالیت های کمپین در چهارچوب خط مشی تعیین شده برای کمپین را به عهده دارد.

 

ماده ۷: هیئت امنا

۱٫ هیئت امناء متشکل از فعالین معتمد در مجال های مختلف مذهبی سیاسی و فرهنگی خواهد بود.

۲٫ تعداد اعضای هیئت امنا به صلاح دید هیئت مدیره می باشد.

۳٫ هیئت امنا ضمن قرار گرفتن جزو فعالین رسمی کمپین وظایفی چون پیشنهاد سردبیر به هیئت مدیره ، بازرسی حسن عملکرد سردبیر و اعضای کمپین را به عهده دارند.

 

ماده ۸: اعضای کمپین

این کمپین از سه دسته همکاران رسمی ، داوطلب و اعضای سایت تشکیل می شود. که طی اهداف فوق الذکر فعالیت می کنند.

 

ماده ۹: در صورت بروز تخلف از اهداف فوق الذکر از طرف هر کدام از اعضا و داوطلبان کمپین ، تخلف توسط سردبیر  به هیئت مدیره ارجاع  و با مشوره و صلاح دید جمعی در مورد تخلف تصمیم گیری می شود.

 

ماده ۱۰: مدت فعالیت کمپین

نا محدود

 

ماده ۱۱: امور مالی

کمپین فعالین بلوچ در فعالیت های خود می تواند از حمایت های مالی افراد و سازمان های غیرانتفاعی برخوردار باشد؛ البته در راستای استقلال فکری و عملی کمپین غیر سیاسی و غیر دولتی بودن از محدودیت های این کمیپن برای پذیرش کمک های مالی است.