انتقال دو زندانی سیاسی به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان  

دو زندانی سیاسی جدید به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دو زندانی بلوچ بنام های امان الله رئیسی و عبدالعزیز ریگی به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

امان الله رئیسی ۱۱ ماه پیش توسط وزارت اطلاعات به اتهامات امنیتی بازداشت شده و بعد از ۸ ماه نگهداری در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات ۳ ماه پیش به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بود که در روزهای گذشته به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

عبدالعزیز ریگی نیز هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی به اتهام “ارتباط مجازی با گروه های مسلح مخالف نظام” بازداشت شده و بعد از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه  وزارت اطلاعات روز گذشته به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...