بازداشت و آزادی یک جوان بلوچ در پی اعتراضات مردم

یک جوان بلوچ اهل سرباز، توسط ماموران سپاه بازداشت شد که پس از اعتراض و تجمع مردم آزاد گردید.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یاسین آسکانی فرزند محمد مراد ۲۶ ساله، در حالی که برای امورات شخصی نزدیک یک مغازه بین راهی در مسیر آشار به سمت سراوان ایستاده بود توسط ماموران سپاه با ضرب و شتم بازداشت شد.

پدر این جوان به کمپین گفت: ساعت حدودا ۷ صبح بود که پسرم برای آوردن آب رفته بود (به علت نبود آب در روستا) که ماموران سپاه بدون دلیل او را با خود بردند.

وی افزود: در هنگام بردن دست و چشمان او را بستند و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

محمد مراد ادامه داد: بخاطر تجمع مردم و سر و صدا در نهایت با شلیک های مکرر ماموران برای ترساندن مردم در نهایت او را آزاد کردند و گفتند ما به دنبال یک مظنون می گشتیم.

شغل این پدر و پسر خرید و فروش خرما در سراوان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...