بازداشت یک جوان بلوچ در جالق سراوان

یک شهروند بلوچ اهل جالق سراوان روز پنجشنبه در مسیر اعزام به خدمت سربازی بازداشت شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مصطفی ریگی فرزند احمد ۲۰ ساله اهل جالق روز پنجشنبه ۱۹ بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

نامبرده در مسیر اعزام به “خدمت سربازی” و عازم شهر زاهدان بود.

ماموران انتظامی در پایگاه ایست و بازرسی گدار ناهوک واقع در جاده سراوان_جالق وی را بازداشت کردند.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: “وقتی همراه با خانواده اش با ماشین شخصی خودشون میخاستند از جالق به سراوان بروند سر ایست بازرسی ماموران لباس نظامی اول ازشون اسمهاشون را میپرسند بعد میگویند مصطفی ریگی پیاده شو و دستبند میزنند هر چی خانواده اش میگویند چرا در جواب میگویند بعد متوجه میشد بعد با ماشین وزارت اطلاعات میبرنش به سراوان”

از علت بازداشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

پس از بروزرسانی این خبر عده ای از داشتن شاکی خصوصی در مورد وی خبر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...