برخی از زندانیان زاهدان همچنان مجبورند گرسنگی بکشند

مشکلات زندان زاهدان
زندان زاهدان

زندانیانی که پول خرید غذا از بوفه زندان مرکزی زاهدان را ندارند مجبورند گرسنگی بکشند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، برای ۶ زندانی در زندان مرکزی زاهدان یک نان جیره بندی شده که این امر باعث شده که زندانیانی که توانایی دارند از بوفه زندان برای خود غذا تهیه کنند و زندانیانی که توانانی مالی ندارند گرسنگی راوتحمل کنند.

پیش از این کمپین فعالین بلوچ، گزارشی در مورد “کم کردن جیره نان” و “سوء استفاده” از این موضوع برای وارد کردن نان و فروش آن به “قیمت چند برابر” توسط یکی از مسئولین زندان برای زندانیان منتشر کرده بود که پس از آن مسئول مربوطه ناچار شد ورود نان غیرقانونی را قطع کند، با وجود این اما جیره نان زندانیان زاهدان اضافه نشده و زندانیان همچنان با کمبود نان مواجه هستند.

مسئولین زندان مرکزی زاهدان همچنین برای تعمیر تخت های شکسته زندان از هر زندانی مبلغ ۶۰هزار تومان پول خواسته اند و پرداخت این مبلغ را “اجباری” نموده اند.

تخته های برخی از “تخت های زندان” شکسته اند که برای تعمیر آنها نیز از زندانیان درخواست پول شده است.

زندان مرکزی زاهدان یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که زندانیان در بند این زندان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...