بلوچستان محروم ترین استان کشور در زمینه آموزش است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در خصوص محرومیت آموزشی استان ها، گفت: استانهای سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و آذربایجان غربی از نظر فضای آموزشی، کیفیت، معلم و امکانات کمک آموزشی جزء محروم ترین استان های کشور به شمار می روند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از بشاگرد نیوز سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت :  با اشاره به فضای های آموزشی در کشور ، اظهار کرد: در بحث فضای آموزشی ،کیفیت ،عدالت آموزشی،کمبود معلم و امکانات آموزشی سه استان محروم از دیگر استانها است که سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و آذربایجان غربی به ترتیب محروم ترین استان ها هستند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به فقیرترین استان کشور اشاره کرد و گفت: از نظر حیث درآمد خانوار روستایی استان سیستان بلوچستان طبق آمار مرکز ایران ،فقیرترین استان محسوب می شود.

رضوی در ادامه بیان کرد: برای سه استان محروم از لحاظ آموزشی ، شورای آموزش و پرورش مناطق کمتر توسعه یافته به ریاست وزیر آموزش و پرورش و دبیر معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری مشخص کردیم .

وی افزود: در سه سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد تومان کمک های خارج از بودجه برای این استانها از نهادها ، دستگاه های مختلف از جمله بنیاد علوی اختصاص داده شد و همچنین ۴۰۰ بن کمک به دانش آموزان شبانه روزی،اهدا لباس و اردو های استانی و خارج از استانی از دیگر خدمات بوده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ادامه، اظهار کرد:برای  آموزش های اضافه تحصیلی خاص استان سیستان و بلوچستان  ۵۰۰ نفر مجوز استخدام برای آموزش و پرورش گرفته شده که می توان از دیگر خدمات در بحث کمک آموزشی به استان های محروم کشور عنوان کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...