“بیاییم هیچ حقیقتی را فدای مصلحتی نکنیم”

کمپین فعالین بلوچ/ سخنی در رد ادعای طرفدران نظامهای تمامیت خواه و توتالیتر و اثبات امکان تدوام حیات دموکراسی : اگر هند وجود نداشت در تخیل کسی نمی گنجید که چنین دموکراسی ای ایجاد شدنی است”
در دنیای امروز و اقعیت ها ،پندها و مثالها بقدری فراوان وجود دارند اما پند پذیران وعبرت آموزان بسیار نادرند. همگی باید چشمهایشان را بیش از پیش بینا تر و گوشهایشان را شنواتر و دل و دماغ شان را روشنتر و بازتر کنند . درجماعات انسانی شکل گرفته نقایصی در درون و برون وجود دارد برای رفع شان بایستی از آنهایی که از برخی جهات بهتر ،متعادل تر مودب تر هستند درس بیاموزیم و خود را اصلاح و تعدیل نماییم، به در بکوب تا دیوار بشنود .
بگذریم و بپردازیم به اصل مطلب که راجع به امتیازات و جنبه های مطلوب و مردم مدارانه سیستم دموکراسی و نوع منحصر به فرد کشور هند است. هرچند برخی از منتقدان از سر غرض یا از روی دیدگاهی واقع بینانه ادعا می کنند که فلان ایراد یا مشکل را دارد و یا نتوانسته ایده ال اجتماع متکثر و متنوع هند باشد. در جواب این مدعیان باید گفت که در این دنیا هیچ پدیده ای درابتدای خلقت به غایت دارای کمال نیست و ببینید زمانیکه مخلوقی که دست ساخت خداوند باشد در بدو پیدایش کمال غایی ندارد و بایستی برای رسیدن به آن یک سیر تکاملی زمانبر را طی کند تا به آن برسد چه برسد که پدیده هایی که دست ساخت یک مخلوق که هنوز به نوبه خود نواقصی دارد .ناقص بودن یک پدیده به هیچ وجه به معنای ناکار بودن و مضر بودن آن نیست منطق چنین حکم میکند.
صرف نظر از فلسفه بافی برای اثبات مطلوبیت سیستم دمکراسی نوع هندی، بیاییم از نزدیک ببینیم و تعریف کنیم این الگوی حکومتی در هند نه فقط در آسیا بلکه درکل دنیا حیرت آور و قابل تحسین است به این دلیل که چطور توانسته اند یک جمعیت انسانی دارای تنوع و چندگانگی و کثرت زیاد را در یک کاسه فرهنگ سیاسی واحد گرد هم آورد. حساب اقلیت ها فعلا بماند همان اکثریتش نیز بنوبه خودش به چندین نوع و قسم به لحاظ زبانی ،فرهنگی ، فرقه ای ،عقیدتی و قومی تقسیم میشود این یک شاهکار در طراحی این سیستم .شاهکار دوم اقلیتها ی دینی و مذهبی غیر از هندیان و هندوان وجود دارند که درصد قابل توجهی از جمعیت آن را شکل میدهند مانند مسیحیان ،یهودیان ،مسلمان و…مشخص کردن حق و حقوق مدنی همه اینها در چارچوب قانون اساسی فدرال آن حاصل تلاشهای و تجربیات بی نظیر دولتمردان در بستر تاریخ سیاسی و تجربه مدیرتی شان وهمینطور نمایندگان پر و پاقرص مردم واقلیتها میباشد. صرف نظر از تنشها و خصومات ناچیزی که در فیما بین این اقلیتها خصوصا هندوان و مسلمانان رخ میدهد که البته این قبیل درگیریها در کشورهای یکنواخت به لحاظ فرهنگی و سیاسی نیز رخ میدهد ،همگی تقریبا یک نوع همزیستی مسالمت آمیزی و تفاهم مدنی را دارند تجربه وطی میکنند.
فرهنگ سیاسی هند شامل ایجاد توازن در منافع خاص و سازش پذیری ایدئولوژیها میباشد گرچه این فرهنگ بطور کامل قابلیت اجرا پیدا کرده اما ظاهرا عملی شده است، و قطعا توانسته این جمعیت متکثر چند میلیونی را راضی و در درون خود جذب نماید، با پیاده کردن اصول و سنتهای دمکراسی توانسته آن را به مسیر تعالی و رشد سوق دهد.
بر اساس اصول و سنتهای دموکراتیک توانسته قدرت را که آحاد مردم به یک اندازه در آن سهیم هستند و حق مسلم شان میباشد بین گروهها و اقلیتهای نامبرده بطور عادلانه تقسیم کرده تا زمینه های مشارکت مدنی شان بدون تبعیض و کوتاه نگری را تامین نماید.
رسیدن به این اهداف بدون تاسیس و تنظیم شکل حکومت بصورت فدرالی امکان پذیر نبود ، واین خودش یکی از شگفتیهای بینظیر تقسیم بندی ارضی کشورشان به منظور سهولت مدیریت به فراخور اختلافات نامبرده است. این سیستم فدرالی به مثابه یک اتحادیه با اعضای متکثر در عین حال هماهنگ عمل میکند. هرکدام از ایالات در حوزه مدیریت امورشان (قانونگذاری،اجرایی و قضایی ) مستقل از یکدیگر عمل میکنند، و از دخالت دولت مرکزی کاملا به دور میباشند. هر ایالت به فراخور اوضاع ،نیازها و صلاح خاص خود بدون دخالت ،محدودیت و فضولی ایالتهای دیگر ودولت مرکزی قانون وضع میکند بعداز آن قوه اجرایی و بازوان آن بدون دغدغه با توجه به امکانات و پتانسیل های بومی و محیطی آن را اجرا مینمایند.با دارا بودن کابینه مخصوص خودشان ،تصور کنید آنها وزیران بومی دارند .این به معنای اوج عدالت حاکمیتی که تک تک وزیران یک استان یا ایالت برخاسته و جوشیده از دل مردم محل هستد بالاترین مزیت و سودمندی این سیستم در اینجاست که چون گماشته شدگان از افراد بومی هستند بنابراین با کلیه مسایل ومشکلات ریز ودرشت مردم ومحیط پیرامون بخوبی واقفند و با تعهد و دلسوزی بیشتری اقدام به رفع آنها مینمایند، و از فرصتها ،امکانات و ظرفیتهای محلی بهترین و به صرف ترین استفاده ها را خواهند برد، و از هدر رفت هزینه سرمایه های مادی و معنوی همینطور از مضرات کاغذ بازی وبوروکراسی دست و پا گیر جلوگیری بعمل خواهد آمد.
اما در مورد سیستم قضایی فدراسیون هند باید گفت که این کشور دارای قوه قضاییه مستقل و خاصی است و همینطور هرکدام از ایالات آن دارای قوه قضاییه منحصر بفرد خود که مجموعه دادگاهها زیر نظر و تابع آن میباشند است. این سیستم قضایی حقوق انواع اقلیتها را به تبع وابستگیهای دینی و مذهبی در هنگام اجرای عدالت بخوبی لحاظ میکند .
درضمن رشد و تعالی سیستم قضایی درتوانایی پاسخگویی به نیازهای مربوط به این حوزه یکی از مظاهر آشکار توسعه پایدار در آن دولت است.
که متاسفانه در کشور ما که بصورت تک ساختی و متمرکز مدیریت میشود حقوق اقلیت ها همچنان در حواشی قرار گرفته و چندان توجهی به تعریف و بازسازی و همینطور تحقق معقولتر آنها نمیشود و همگان بایستی تن به سیاستها و تصمیمات متخذه مناسب حال اکثریت بدهند اعم از اینکه در سایه آن خوشبخت شوند یا بدبخت.
و هیچ وقت در پی آن نیستند چاره ای برای اعطای اختیارات بیشتر یا تام به این گروه برای رقم زدن آینده وسرنوشت شان بسازند، تا بهترین و مناسبترین گزینه را برای زندگی شان انتخاب کنند.
اجازه بدهند خود مردم دهات مان با آزادی و اراده کامل تصمیم بگیرند و محاسبه کنند که سالی چه مقدار گندم بکارند و چه مقدارآن را با برنج دهات دیگر مبادله کنند ،اجازه بدهند نانوای مان از بین مردم همین دهات باشد و اگر از قضای روزگار یکی پیداشد چند کیسه از آرد مان را دزدید بگذارند با دستان خودمان دستگیر و مجازات شود .
واگر جنایاتی بدتر ازاین مرتکب ومحکوم به مرگ شدیم ، ترجیح میدهیم جلادمان یک خودمانی باشد تا یک بیگانه چون مرگش لذیذتر است.
این را من نمیگویم بلکه من درونم میگوید./ یاسمین بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...