تایید حکم اعدام ده زندانی زندان مرکزی زاهدان

ده زندانی محکوم به اعدام زندان مرکزی زاهدان که خردادماه امسال (۹۴) تحت جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند حکم اعدامشان از دادگاه تجدید نظر تایید و منتظر اجرای حکم هستند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ یک منبع مطلع در این باره گفت: اسامی این افراد که از چهار سال پیش در زندان هستند به ترتیب ردیف اتهامات به شرح ذیل است:

  1. محمدامین عمرزهی معروف به جما، ردیف اول.
  2. یوسف گنگوزهی
  3. غلام رسول مزارزهی
  4. رضا نارویی
  5. انوشیروان عمرزهی
  6. ناصر عمرزهی
  7. حسین دادور
  8. عبدالله صلاحزهی
  9. مراد بخش بلوچی
  10. نبی مزارزهی، ردیف دهم .

این منبع افزود: “در حالی به این افراد حکم اعدام داده اند که حتی یک مثقال مواد در دست این ده نفر کشف نشده و در محضر دادگاه این اتهامها را پوچ و بی اساس خوانده و رد کرده اند”

وی ادامه داد: “بعد از بازداشت این ده نفر سه نفر به نامهای (ابراهیم عمرزهی، خدابخش یارمحمد زهی و خدارحم عمرزهی) از طرف دادگستری تامین گرفته و کلیه اتهامهای ده نفر را به گردن گرفته و آن ده نفر را بیگناه دانستند. و این سه نفر هم اکنون بنابر تامین، آزاد هستند و اقرار کردند که آن ده نفر هیچ نقشی نداشته و ندارند و بیگناه هستند.”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...