جای خالی علیرضا بزرگزاده در سال تحصیلی جدید

در سال تحصیلی جدید ۹۵/۹۶ جای علیرضا بزرگزاده کودک ۱۰ ساله ای که طعمه تمساح شد خالی است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در سال تحصیلی جدید در مدرسه روستای کشاری جای شادروان علیرضا بزرگزاده کودک ۱۰ ساله ای که طعمه تمساح شد خالی است.

علیرضا بزرگزاده ۱۱ تیرماه برای تهیه آب از رودخانه به همراه اهالی روستا به رودخانه روستای کشاری سرباز رفته که در حاشیه رودخانه توسط یک تمساح پوزه کوتاه (گاندو) به درون رودخانه کشیده شده و متاسفانه جان خود را از دست داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...