دو نماینده اصولگرا مجددا خواستار تقسیم استان شدند

دو نماینده اصولگرای اهل سیستان برای چندمین بار خواهان تقسیم استان شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حبیب الله دهمرده نماینده زابل و حسینعلی شهریاری یکی از دو نماینده زاهدان برای چندمین بار علیرغم مخالفت عمومی طرح تقسیم استان از وزیر کشور را درخواست کردند.

این دو نماینده طی نامه ای به وزیر کشور در تاریخ ۱۵ بهمن مسافت طولانی استان را ملاک “کارشناسی” ارزیابی کرده و بر “ضرورت و فرصت” تقسیم استان سیستان و بلوچستان تاکید کردند.

این دو نماینده تقسیم استان را به “باور کارشناسان” ربط دادند و از “نمونه های بسیار موفق در جهان و ایران” صحبت کردند اما تنها مثالی که ذکر کردند تقسیم استان خراسان بود.

این دو نماینده تقسیم استان را در وضعیت کنونی “شجاعانه” خواندند.

کلیه نمایندگان بلوچ استان با این طرح مخالف اند.

از سوی دیگر موضوع تقسیم استان از سوی کارشناسان به “نگاه امنیتی و تبعیضی” به استان سیستان و بلوچستان مطرح شده است و مساحت کم جغرافیایی را صرفا برای توسعه کافی ندانسته و استان کهگیلویه را به عنوان نمونه ذکر میکنند که علیرغم به مراتب کوچکتر بودن آن از سیستان و بلوچستان اما توسعه یافته نیست.

پیشتر نیز ائمه جمعه با این طرح مخالفت کرده و سخنان این دو نماینده با واکنش های تندی از سوی شهروندان بلوچ رو به رو شده بود.

شهروندان بلوچ تقسیم استان را “ضربه ای به هویت یکدست و در عین حال عدم توسعه و افزایش نیروهای غیر سنی در پست های مدیریتی” می بینند.
آنها با استناد بر گذشت ۳۹ سال از حکومت و عدم انتصاب شایستگان بلوچ و اهل سنت در پست های کلان و حساس مدیریتی خواستار “رفع تبعیض تاریخی” شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...