روستای کلپورگان سراوان در آستانه جهانی شدن

مشاور معاون صنایع و هنرهای دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به سفر کارشناسان ارزیابی شورای جهانی صنایع دستی به ایران گفت: شهرهای «مریوان و سیرجان» و روستای «کلپورگان» در حوزه صنایع دستی جهانی می شوند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ایرنا، ویدا توحدی افزود: هم اکنون میزبان کارشناسان ارزیابی شورای جهانی صنایع دستی در کشور هستیم که امید است با ارزیابی های مثبت این کارشناسان و تایید نهایی موفق به ثبت شهر مریوان بعنوان شهر جهانی کلاش بافی، شهر سیرجان بعنوان شهر جهانی گلیم شیرکی و روستای کلپورگان از توابع استان سیستان و بلوچستان بعنوان روستای جهانی سفال شویم.

وی تصریح کرد: پیش از این، چهار شهر اصفهان در حوزه صنایع دستی، مشهد در رشته سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، تبریز در حوزه فرش و لالجین در رشته سفال موفق به کسب شهر جهانی شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...