زندانیانی که توانایی مالی ندارند مجبورند گرسنگی بکشند

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، زندانیان زندان مرکزی زاهدان مجبورند خودشان برای خود غذا تهیه کنند و اگر توانایی تهیه غذا ندارند باید “گرسنگی بکشند”.

خانواده یک زندانی در تماس با کمپین فعالین بلوچ گفت: “ما مجبور هستیم همیشه برای عزیز خود که در زندان هست پول ارسال کنیم تا برای خودشان از بوفه زندان غذا تهیه کند”

این خانواده که نخواست نامشان فاش شود افزودند:” بسیاری از زندانیان که خانواده آنها توانایی مالی ندارند و نمی توانند برای عزیزان خود پول ارسال کنند مجبورند در گرسنگی بمانند چون در زندان به اندازه کافی به آنها غذا نمی دهند”.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...