سیستان و بلوچستان رکوردار مناطق کویری در کشور

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سراوان اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان دارای بیش از ۵۰ میلیون هکتار بیابان بوده که ۱۶ درصد آن را ماسه زارهای فعال تشکیل می دهند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از خبرگزاری برنا ، محمدرفیع دهقان اظهار داشت: شرایط خشک و نیمه خشک حاکم بر بخش وسیعی از ایران با بارش های کمتر از ۱۵۰ میلیمتر در سال موجب شده است که حدود ۸۰ میلیون هکتار از مساحت ایران را مناطق کویری، تپه های ماسه ای و مناطق با پوشش گیاهی ناچیز می پوشاند.

وی ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان دارای بیش از ۵۰ میلیون هکتار بیابان بوده و رکوردار مناطق کویری در کشور می باشد که ۱۶ درصد آن را ماسه زارهای فعال تشکیل می دهند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سراوان با اشاره به اینکه شهرستان سراوان، مهرستان و سیب و سوران ۱۱ درصد کل بیابان ها و ۲ درصد شن زارهای استان را در خود جای می دهد، تصریح کرد: کانون بحرانی روتک و مک سوخته با مساحتی بالغ بر ۵۰ هزار هکتار از کانون های بحرانی و سایش بادی در سراوان می باشد.

وی بیان داشت: تخریب سرزمینی در نواحی خشک، نیمه خشک و نیمه خشک مرطوب حاصل از فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی که حدود ۴۱ درصد سطح زمین را فراگرفته است را بیان زایی می گویند.

دهقان با اشاره به اینکه امروزه ۹۰۰ میلیون انسان در صد کشور در تمام قاره ها از پدیده بیابان زایی رنج می برند، افزود: با مطالعات انجام شده توسط انجمن بین المللی علوم در موارد زیست محیطی انجام شده است، بیابان زایی رتبه سوم را در دنیا دارد.

وی در پایان گفت: بیابان زایی نقش مهمی در حفظ حاصلخیزی اراضی و در تغییر روند مهاجرت از سرزمین های در حال تخریب به سمت کشورهای با ثبات داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...