ضیق مکان و مشکلات زندانیان بند زندانیان سیاسی زندان زاهدان

مشکلات زندان زاهدان
زندان زاهدان

مسئولان زندان زاهدان در بند ۳ بیش از ظرفیت بند زندانی نگهداری می کنند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ظرفیت بند ۳ زندان مرکزی زاهدان ۲۷۸ نفر است مسئولان زندان تعداد ۳۱۰ زندانی را در این بند نگهداری می کنند.

بند ۳ که متعلق به زندانیان سیاسی است با ضعف امکانات بهداشتی مواجه بوده و از ۸ سرویس بهداشتی آن سه عدد خراب یا بدون درب می باشند.
یک هفته از کنده شدن و خراب شدن دربهای این بند شلوغ میگذرد اما تا کنون اصلاح نشده اند.

زندانیانی که در این بند نگهداری می شوند از وضعیت بد بهداشتی و ضیق مکان شکایت دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...