طلبه اهلسنت “پیشینی” آزاد شد

طلبه اهلسنتی که پس از ترور دو نفر در بخش پیشین شهرستان سرباز بازداشت شده بود آزاد شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جاری عبدالخالق پسند با قرار وثیقه آزاد شد.

پیش از وی اقبال شنبه زهی دیگر متهم بازداشت شده نیز آزاد شده بود.

این دو فعال مذهبی ۱ شهریور ۹۶ پس از ترور دو نفر در بخشداری پیشین شهرستان سرباز بازداشت شده و ابتدا در رسانه های داخلی به عنوان “عاملان ترور” یاد شدند اما دادستان سرباز با رد این مدعا بازداشت شدگان را از این موضوع مبرا دانست و احتمال آزادی آنها را داد.

ماموران سپاه مسئول بازداشت این دو نفر معرفی شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...