قربانیان بی کاری در بلوچستان + عکس

کمپین فعالین بلوچ- یک عکاس با سفر به بلوچستان قربانیان کار فروش سوخت را به تصویر کشیده است که از دردهای پنهان بزرگی در این منطقه خبر می دهد.

این تصاویر گوشه کوچکی از عمق دردی است که صدها نفر در بلوچستان و ده ها خانواده کشیده اند.

بلوچستان جزو بی کارترین استان های کشور است و بسیاری از جوانان برای امرار معاش به کار “سوخت کشی” روی آورده اند.
سوخت را از شهرستان ها یا استان سیستان و بلوچستان بار زده و در مرز پاکستان و افغانستان به فروش می رسانند و از این طریق امرار معاش میکنند.

جمهوری اسلامی این کار را قاچاق می خواند و برای متوقف کردن این خودروها بدون داشتن قانون مشخصی آتش می گشاید که در نتیجه آن بسیاری کشته یا زخمی می شوند.

تصاویر رادر تلگرام ما ببینید

به علت مشکلی نمایش این تصاویر در وبسایت با مشکل مواجه شده.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...