مامور سپاه سراوان: “به کسی که رای دادید بگید، مشکلتان را حل کند!”

ایست و بازرسی های ماموران سپاه اسباب آزار مردم روزه دار منطقه بم پشت سراوان شده است.

اختصاصی کمپین فعالین بلوچ، مردم محلی و شاهدان عینی گزارش دادند که ماموران سپاه با برپایی ایست و بازرسی های مختلف در منطقه بم پشت مانع از عبور خودروهای عبوری شدند.

یکی از ماموران در پاسخ به اعتراض یک شهروند گفت: “بروید به کسی که رای دادید بگوید مشکلتان را حل کند!”

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مردم بلوچ عمدتا به حسن روحانی رای دادند.

سپاه پاسداران از سال ۸۸ مسئول تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان تعیین شده است.
ماموران نیروی انتظامی نیز در این استان از سپاه دستور می گیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...