مدرسه روستای بُرمک جنوب بلوچستان

کمپین فعالین بلوچ- دانش آموزان روستای بُرمک، منطقه‌ی بنت در استان سیستان‌وبلوچستان، اول مهر را اینگونه آغاز کردند.

هزینه تعمیر این مدرسه‌ فقط ده میلیون برآورد شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...