مرگ بخاطر نبود امکانات در بهداری آشار

یک مصدوم حادثه رانندگی بخاطر نبود امکانات در بهداری آشار جان سپرد ودیگر مصدومان کف بهداری معالجه شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز گذشته دوشنبه (۲مرداد) در پی تصادف دو خودرو در محور آشار مهرستان مصدومان به بهداری آشار که نزدیکترین محل بود ارجاع داده شدند اما این بهداری از حداقل های پزشکی محروم است و بخاطر نبود امکانات اولیه یکی از مصدومان فوت کرد.
شاهدان عینی گزارش داده اند: ” که تصادف ساعت ۱۱ صبح رخ داده اما تا ۴ بعد از ظهر حتی یک آمبولانس برای بردن مصدومان به مهرستان نیامد:”
بهداری آشار فقط سه تخت دارد و از امکانات اولیه برای معالجه بیماران و مصدومان محروم می باشد، از این رو مصدومان حادثه که بیش از ده نفر بودند روی زمین خوابانده شده و “درد تحمل می کردند”.
کل بخش آشار با روستاهای حومه ۱۳ هزار نفر جمعیت دارد اما یک “آمبولانس ندارند”
لازم به ذکر است که آشار در جنوب بلوچستان و جزو شهرستان مهرستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...