نماینده زاهدان از یک اختلاس آرام خبر داد!

کمپین فعالین بلوچ، نماینده مردم زاهدان گفت: قرار بود به ازای گرفتن سوخت در اختیار قاچاقچیان به آنها ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بدهند، اما سپاه، مرزبانی و استانداری سوخت را گرفتند که خود به آن سوی مرزها ببرند و پولی به مردم ندادند.

علیم یارمحمدی در گفتگو با  انرژی امروز درباره قاچاق سوخت از مسیر سیستان و بلوچستان و علت گسترش آن گفت: خود من نماینده هستم و چون زندگیم نمی‌گذرد؛ سوخت هم به قاچاق می برم. معمولا در این زمینه مرزها بسته است و معابر خاصی وجود دارد که از طریق این معابر و با نظارت مسئولان چنین اتفاقی در حال وقوع است.

سپاه، مرزبانی و استانداری سوخت را گرفتند که خود به آن سوی مرزها ببرند.

وی در ادامه افزود: با ورود مسئولان به این امر قرار بر این بود مرزنشینان این سوخت را به آنها بدهند و آنها مابه التفاوت قیمت را به حساب آنها واریز کنند.  البته این میزان ۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق در روز موضوع بسیار مهمی است که با توجه به ورود نیمی از آن در روز به منطقه نگرانیهای بسیاری را ایجاد میکند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی این جابه جایی ها از سوی مسئولان تصریح کرد: سپاه و مرزبانی به همراه استانداری در وزارت کشور به این نتیجه رسیدند که سوختی را که به شکل قاچاق از این مرز به پاکستان و أفغانستان می رود ساماندهی کنند.

وی در ادامه افزود: قرار بر این بود که از طریق معابر خاص و به شکل تعاونی روند این سوخت رسانی را تغییر دهند. به عبارتی یک نفر به عنوان نماینده سوخت را تحویل بگیرد و در آن سوی مرز آن را به طرف های پاکستانی یا افغان بدهند و ما به التفاوت آن که تعریف شده است به حسابی واریز می کنند و به افرادی که در مرز شناسنامه مرزنشینی دارند، می دهند.

قرار بود به آنها که سوختشان را تحویل دادند۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان بدهند

یارمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه قرار است برای هر کسی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان واریز شود، تاکید کرد: ساماندهی با این عنوان صورت گرفته است اما متاسفانه تا به امروز به جز یک مرحله در میان مردم کسی را ندیده ام که اعلام کرده باشد چنین پولی به آن داده شده است. تا به حال برای یک دوره ۲ یا ۳ ماهه این برنامه انجام گرفته است.

وی در ادامه افزود: مردم این منطقه شکوایه دارند که چرا این موضوع پیگیری نمی شود. این موضوع ما را نگران کرده است و همین موجب شد با گذشت زمان مردمی که پیش از این قاچاق می کردند و قرار بود در این ساماندهی از این کار دست بکشند بار دیگر به قاچاق سوخت بازگردند.

نماینده مردم زاهدان با بیان اینکه سوخت از مناطق هم جوار آورده می شود و در همان قالب سابق جابه جا می شود، تصریح کرد: علت رواج قاچاق سوخت به کشورهای همسایه تفاوت قیمت میان سوخت در کشور و نرخ جهانی موجود در این کشورها است. بنابراین تفاوت قیمت ها برای مرزنشینان ایجاد جذابیت می کند و چون شغلی ندارند سختی ها و مخاطرات آن را به جان می خرند و به این کار می پردازند.

قانون تصویب کردیم اما نیمه اجرا شده است

وی با بیان اینکه هم من و هم مردمی که کارت داشتند در این مدت ناکام بودند، تصریح کرد: تا زمانی که اشتغال پایدار در این منطقه ایجاد نشود این موضوع همچنان ادامه پیدا می کند و ما در مجلس راهی به جز تصویب قانون نمی دیدیم که انجام شد و قانون می گوید که باید به مرور اشتغال ایجاد کنند تا جلوی قاچاق سوخت و کولبری گرفته شود. دولت کاملا قاچاق سوخت و کولبری را مهار کرده است اما در بعد معیشتی کمکی به این مردم نشده و ما نگران آینده این مردم هستیم.

وی در پایان گفت: اگر  این مردم همچنان تحت فشار باشند تبعاتش احتمالا در آینده نزدیک مشاهده شود. ما تذکری در این زمینه به دولت، ریاست جمهوری و وزرای مربوطه داده ایم و از آنها خواستیم بحث قانون را اجرا کنند و به جای آنکه یک طرفه به این موضوع بپردازید  اشتغال را در این مناطق حل کنید فقط جلوی کولبری و قاچاق سوخت را گرفتند. البته قصد اعتراض نداریم اما باید به قولشان عمل کنند وگرنه قانونی که نیمه اجرا شود بعید است به اهدافش برسد.

سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...