هزاران زندانی در زندان مرکزی زاهدان از دسترسی کافی به آب محرومند

زندانیان زاهدان نزدیک به یک هفته است که با جیره بندی و کمبود آب در زندان مرکزی زاهدان مواجه اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، هزاران زندانی زندان زندان مرکزی زاهدان، از یک هفته قبل با جیره بندی آب رو به رو شده اند. این جیره بندی در برخی از بندها دسترسی به آب را به ۴ تا ۵ ساعت در شبانه روز محدود کرده است.

این موضوع باعث شده علاوه بر کمبود آب شرب عملا استفاده از سرویس های بهداشتی و حمام نیز برای زندانیان ناممکن یا دشوار شود.

کمبود آب به آلودگی محیط و افزایش بیماری های واگیردار در بین زندانیان نیز منتهی شده است.

گفته میشود گرمای هوا به همراه قطعی مداوم آب باعث شده تا زندانیان زیادی در این محل بیمار شوند با اینحال رسیدگی جدی یا تدابیر درمانی خاصی نیز از مسئولین زندان برای این وضعیت در نظر گرفته نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...