وزارت راه و شهرسازی: پنج میلیون نفر جمعیت جدید در موج دوم توسعه سواحل مکران!

بر اساس طرح جمعیت افزایی به منطقه مکران که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است سه موج جمعیتی در نظر گرفته شده که در موج اول ۱ میلیون جمعیت، در موج دوم، ۵ میلیون جمعیت و یکپارچه سازی ساحل و موج سوم با هدف  “یکپارچگی جمعیت در تمام حوزه های راهبردی و عملیاتی و استقرار تمامی نقشه های چشم انداز در مکران” خواهد بود که ناظران معتقد اند پس از اجرای آن هیچ اثر ملموسی از مردم بومی در منطقه بزرگ مکران باقی نخواهد ماند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، وزارت راه و شهرسازی طی برنامه اجرایی که آذر ماه ۱۳۹۵ بر اساس مصوبات جلسه ستاد توسعه سواحل مکران برای منتشر کرد به موضوع “شناسایی الزامات سکونت” و “اثرات جمعیتی ناشی از استقرار پروژه ها” نیز به عنوان مولفه های مهم این طرح پرداخته است.

در این برنامه اجرایی که بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۳/۳۰۰/د مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ معاونت شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم شده است، ابتدا به تحولات کشورهای پیرامون و نقش استراتژیک دریای عمان (بلوچستان) اشاره کرده  و سپس محدوده فراگیر منطقه مکران که از طرح “توسعه سواحل مکران” متاثر می گردد را بیان می کند.

این نوشتار پس از آن به سابقه این طرح اشاره میکند و بیان می کند که از ابتدای سال ۱۳۹۴ مقرر گردید “طرح ویژه توسعه و عمران مکران ، شناسایی الزامات نظام سکونتی مبتنی بر  فعالیت در منطقه مکران  با رویکرد RDS  توسط گروه مهندسی مشاور ماب انجام گیرد که اهم اقدامات آن مربوط به افزایش جمعیت غیر بومی در منطقه است و به شرح ذیل بیان شده اند:

 1. شناسایی پروژه های اثر گذار مقیاس ملی!
 2. شناسایی میزان اشتغال ناشی از استقرار پروژه های بزرگ مقیاس تعریف شده (ملی) در سطح منطقه
 3. شناسایی جمعیت وارده به منطقه مکران در اثر اجرای پروژه های بزرگ مقیاس ملی (جمعیت غیر بومی)
 4. شناسایی و تحلیل سازمان فضایی ناشی از استقرار جمعیت {غیربومی}
 5. سیاست گذاری در زمینه نحوه استقرار جمعیت در سکونتگاه های موجود!
 6. شناسایی ظرفیت های بارگزاری جمعیت در سطح منطقه مکران و نیاز به  اسکان در شهرهای جدید احتمالی آتی (طیس و ..)
 7. پهنه بندی کاربری اراضی و تعیین کاربری های اصلی مورد نیاز برای توسعه  آتی منطقه

 

این طرح اجرایی شورای عالی شهرسازی پس از آن تحولات آتی را پیشبینی و اثراتش را بیان می کند و می نویسد در سه موج توسعه ای جمعیت افزایی خواهد شد که در موج اول در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ (منطبق با چشم انداز ۲۰۲۰) : “هدفگذاری جمعیتی بیش از یک میلیون نفر است”

سپس در موج دوم (دهه دوم) سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۳۱۴ (منطبق با ۲۰۳۰) با هدفگذاری جذب جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت جدید و یکپارچگی فضایی در حوزه ساحلی

از آن پس موج سوم به نام توسعه است که (دهه سوم) یعنی بین سالهای ۱۳۱۴ تا ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ خواهد بود که با هدفگذاری نهایی در مکران “یکپارچگی فضائی در تمام حوزه های راهبردی و عملیاتی و استقرار تمامی نقش های چشم انداز با موج سوم جذب جمعیتی خواهد بود.

آگاهان می گویند: طبق این طرح عملا تمدن سازی جمهوری اسلامی به طور کامل پایه ریزی شده و اثری از مردم بلوچ جز در حد یک اقلیت کوچک در منطقه مکران باقی نخواهد ماند.

 

این طرح که به نام توسعه سواحل مکران نامگذاری شده است سپس موج اول توسعه (دهه اول) را با پایه ریزی اهداف ذیل بیان می کند:

 • استقرار بخش های نظامی و دفاعی (استقرار پایگاه دوم نیروی دریایی، صنایع پیشرفته نظامی و دفاعی و ایجاد پایگاه های نظامی جدید)
 • ترانزیت و لجستیک
 • شیلات و آبزی
 • نفت و پتروشیمی و فولاد
 • بازرگانی
 • حمل و نقل دریایی
 • گردشگری

این طرح در بخش هشتم برآوردهای تاثیرات ناشی از جمعیت افزایی و اشتغال به طور صریح بیان می کند که میزان جمعیت پذیری ناشی از بار تکفل طرح های موجود در موج اول، اضافه شدن جمعیتی معادل ۹۵۰ هزار نفر در مقیاس به جمعیت موجود این منطقه است که “نظام اسکانی آتی منطقه را به شدت متحول و متاثر می کند”

بر اساس این طرح در موج اول گسیل جمعیت، روستای گواتر، بریس و پسابندر، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر، جمعیت جاسک تا چابهار ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر که اکثریت قریب به اتفاق آن در سه نقطه چابهار، کنارک و شهر آتی تیس مستقر خواهند شد، جمعیت حوزه زر آباد نیز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است. حوزه همپیوندی جاسک و سیریک نیز با جمعیت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر دستخوش تغییر خواهد شد.

بسیاری از ناظران بلوچ بر این باور اند که حاکمیت تحت نام زیبای “توسعه سواحل مکران” اهداف کلان ملی و پنهانی در نظر دارد که متضرر نهایی آن مردم بومی منطقه خواهند بود که با افزایش جمعیت چند میلیونی به جمعیت کم تراکم بلوچ های بومی منطقه عملا مذهب، فرهنگ، زبان به شدت متاثر شده و حتی در حوزه سیاسی برای انتخابات نیز در اقلیت ضعیفی قرار می گیرند.

ائمه جمعه و فعالان مدنی این اقدام حاکمیت را “تغییر بافت جمعیت بلوچستان” خوانده و در خطبه های نماز جمعه و شبکه های مجازی و دیوارنویسی در شهرهای ساحلی به این موضوع اعتراض کرده اند.

طرح کامل ارائه شده توسط اداره راه و شهرسازی را از اینجا بخوانید:

__طرح_ویژه_توسعه_و_عمران_مکران_

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...