پارکینگ وسایل نقلیه توقیف شده در چابهار

تصاویر ذیل مربوط به تنها یکی از پارکینگ هایی سطح شهر چابهار است که وسایل نقلیه توقیف شده در آن نگهداری میشوند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، این تصاویر بیانگر برخورد سفت و سخت ماموران راهنمایی و رانندگی با شهروندان چابهاری است.

شیوه متوقف کردن موتورهای در حال تردد چه بسا باعث زخمی شدن شهروندان بلوچ شده است.

این موضوع باعث افزایش نا رضایتی های عمومی مردم از پلیس شده است.

سال گذشته نیز در جریان توقیف موتور یک شهروند چابهاری و تقلا و ممانعت شهروند و عدم اجازه توقیف موتور باعث خشم ماموران شده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این موضوع باعث تجمع مردم و گسترش دامنه اعتراض نسبت به رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با صاحبان وسایل نقلیه شد که در نهایت با مداخله ریش سفیدان و فرماندار چابهار اعتراضها آرام شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...