پیگیری های بی نتیجه کارگر بر کنار شده چابهاری

کارگر بومی چابهاری پس از اخراج از کار برای دریافت مستحقات خود به هر دری زده و موفق نشده، آخرین فریادشان را صدای مردم عنوان کرده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، کارگر بلوچ به نام خالد شفیعی فرزند دلوش شهریور ماه ۹۶ پس از یک سال و نیم کار از شرکت ساحل سبز چابهار  اخراج شد.

این  کارگر پس از اخراج برای دریافت مستحقات مانده و اعاده به کار قبلی خود به ارگان های مختلفی مراجعه کرده اما تا کنون نتیجه ای نگرفته است.

خالد شفیعی در این باره به کمپین گفت: “شرکت ساحل سبز به جای ما غیر بومی استخدام کرده است”

وی می گوید: بیش از ۷۰ درصد شرکت های “کانرود سازه” و “مپنا – نیروگاه گازی چابهار” و برخی شرکت های بزرگ دیگر فعال در چابهار نیروهای غیر بومی استخدام کردند در حالی که بومیان منطقه بی کار هستند یا از کار برکنار می شوند.

شفیعی افزود: ” به هر دری زدم ، به شورای شهر رفتم و نامه گرفتم، از نماینده چابهار نامه گرفتم، به اداره کار مراجعه کردم، به دفتر امام جمعه اهل سنت و اهل تشیع رفتم و نامه گرفتم اما هنوز نتیجه ای نداده”

وی گفت: “یک سال و نیم کار کردیم شش ماه به ما هیچ حق بیمه ای ندادند و دو ساله که عیدی و سنوات نگرفتیم ما کارگریم که زیر گرمای آفتاب بیل و کلنگ میزنیم و مسئولان زیر کولر نشستند و به فکر ما نیستند”

آقای شفیعی در خواست کرد که خبر و اسنادش منتشر شوند تا به دست مسئولان مربوطه و مردم برسد تا به وضع ما رسیدگی و توجه کنند.

گفتنی است شرکت ساحل سبز وابسته به شرکت الماس مکران است که هر دو شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه نگین مکران هستند. یکی از سهام داران اصلی شرکت توسعه نگین مکران،  نعمت زاده وزیر اقتصاد دولت روحانی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...