چشمه‌های گِل در بلوچستان

کمپین فعالین بلوچ – اثر ملی و طبیعی گل فشان پیرگل خاش سیستان و بلوچستان واقع در جنوب غربی شهرستان خاش و در حوالی کوههای سیابندان از مناطق دیدنی و جذاب این استان است. گل فشان ها پدیده ای طبیعی و همانند آتشفشان هستند که به صورت تپه ای مخروطی بوده و به جای گدازه، از دهانه آن گاز همراه با گل خارج می شود. این عارضه عمدتا در دشتها و جلگه های مشرف بر دریا دیده می شود و اغلب آنها در فاصله کمی از دریا (حداکثر ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر) وجود دارند. این پدیده ها به صورت تپه های مخروطی قرینه و گاه بی قرینه هستند که حداکثر ارتفاع آنها به ۳۰ تا ۵۰ متر می رسد. عده ای بر این باورند که فعالیت این پدیده به کشش و جاذبه اجرام سماوی به خصوص ماه وابسته است. بر این اساس معتقدند که فعالیت آن در ابتدای ماه و نیمه ماه قمری (ماه نو، بدر) بیشتر می شود.

عکاس: محمدامین میربلوچزهی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...