گزارشی از آخرین وضعیت زندان سراوان

زندان سراوان در ماه های اخیر آشفتگی های بیشتری را تجربه میکند و علت آن ضعف در مدیریت و فساد اداری عنوان شده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، با گذشت بیش از چهار ماه از انتقال کریم کشته رئیس سابق زندان سراوان این زندان همچنان بدون رئیس است و آقای نوربخش معاون سابق کریم کشته به عنوان سرپرست موقت مسئولیت رسیدگی به زندان را به عهده دارد.

گزارش شده که در این مدت آمار ورود مواد مخدر به زندان سراوان چند برابر افزایش پیدا کرده، و برخی از زندانیان سالم نیز مبتلا به مواد مخدر شده اند.

از سوی دیگر وضعیت بهداشت و درمان افت بیشتری پیدا کرده و برای ۶۰۰ زندانی هفته ای فقط یک ساعت نوبت ویزیت بهداری فراهم می شود.

از سوی دیگر بیماری سل افزایش داشته است و دستکم هفت نفر مبتلا به بیماری سل شده اند منجمله: یعقوب دامنی فرزند جمال، محمد حنیف پاهنگ و حمید شیرزاد که رسیدگی درستی به وضعیت آنها نشده است.

کتابهای عقیدتی اهل سنت اجازه ورود ندارند، و زندانیانی که عمدتا شیعه نیستند فقط کتابهای عقیدتی شیعه در قفسه ها گذاشته شده است.

گزارشهای از خودزنی و خودکشی نیز بخاطر آشفتگی ها و عدم رسیدگی به پرونده های بلاتکلیف نیز گزارش شده است.

منابع آگاه گزارش دادند که در صورت مراجعه بازرسین، مشکلات بهداشتی و درمانی برای مدتی مرتفع می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...