گزارش ویدیویی از فداکاری معلم بلوچ به روایت دانش آموزان و معلمان مدرسه

کمپین فعالین بلوچ- حمید رضا گنگوئی معلم بلوچ اهل خاش با فداکاری جان دانش آموزانش را نجات داده و خود زیر آوار دیوار جان داد.

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...