گزارش ۶ ماه آخر کمپین فعالین بلوچ – ۱۳۹۲ – انگلیسی

گزارش موارد حقوقی ۶ ماه آخر سال ۱۳۹۲ بلوچستان
نوشته: کمپین فعالین بلوچ (به زبان انگلیسی)

در لینک ذیل فایل پی دی اف را دانلود کنید:  کلیک

https://goo.gl/FeVHEF

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...