گزارش ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ وضعیت حقوق بشر در بلوچستان

نسخه پی دی اف گزارش شش ماه را با کلیک روی تصویر دانلود کنید

گزارش پیشرو حاصل شش ماه تلاش کمپین فعالین بلوچ  برای جمع آوری اطلاعات، گزارشها و اخبار نقض حقوق بشری است که در حوزه مردم “بلوچ و بلوچستان” در ایران رخ داده واتفاق افتاده اند.

این گزارش مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ است و موارد حقوقی در آن دسته بندی شده و طبق آن انتشار یافته اند.

نبود گزارشگران آزاد و پیگیری اخبار از طریق شاهدان و عامه مردم در داخل کشور که از خبره لازم در زمینه گزارش نویسی و خبر رسانی برخوردار نیستند مسلما این گزارش را بی نقص نکرده است اما می توان گفت تنها گزارشی است که در حوزه آماری وضعیت حقوق بشر در این حوزه جغرافیایی منتشر می شود.

نسخه پی دی اف گزارش شش ماه را با کلیک روی تصویر دانلود کنید

کمپین فعالین بلوچ امیدوار است در آینده ای بهتر که با رفع برخوردهای امنیتی و ممانعت های حاکمیت توام باشد بتواند گزارشگران حرفه ای خود را برای دریافت و توثیق موارد حقوقی بلوچستان به این منطقه اعزام کند. ما معتقدیم سازندگان این “آینده بهتر” خود ما “جامعه مدنی” هستیم که با تلاشهای بی وقفه می توانیم به این آرمان خود که جزو بدیهی ترین خواسته هاست دست پیدا کنیم.

گزارش را از اینجا نیز میتوانید دریافت کنید.