گلایه زندانیان زاهدان از غذای یکنواخت

تعدادی از خانواده های زندانیان زاهدان گفتند که فرزندانشان از یکنواخت بودن غذای زندان در ماه های اخیر شکایت دارند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ این زندانیان گفتند: بیش از یک ماه هست که مسئولین زندان زاهدان به زندانیان در وعده غذایی صبحانه نان و پنیر و در وعده شام تنها ماست و برنج می دهند.

خانواده یک زندانی گفت:” همین نان و پنیر، و برنج ماست هم به اندازه کافی نمی دهند بلکه زندانیانی که توانایی دارند از بوفه زندان برای خود غذا تهیه می کنند و زندانیانی که توانایی ندارند مجورند گرسنه بمانند”.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Captcha loading...