تصاویری از مدرسه کپری روستای “ندریتی” در سرباز

کمپین فعالین بلوچ . slideshow 409 بدون نظر

کمپین فعالین بلوچ –  تصاویر از مدرسه کپری روستای “ندریتی” در منطقه گوردشت شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان

بلوچستان دارای بیشترین مدارس خشتی و گلی در کشور هست

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید