اقدام به خودکشی زندنی بلوچ در زندان سراوان

کمپین فعالین بلوچ . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 413 بدون نظر

یک زندانی بلوچ در به علت سختگیری و شرایط سخت زندان در قرنطینه زندان سراوان اقدام به بریدن شاه رگ و خودکشی کرده که با اقدام بموقع بقیه زندانیان جان سالم بدر برده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حنیف آسکانی زندانی زندان سراوان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۶ به علت یک روز تاخیر در برگشت از مرخصی با برخورد تند و خشن رئیس زندان مواجه شده و رئیس زندان با خشونت وی را به قرنطینه زندان منتقل کرده است این زندانی بلوچ به علت سختگیری و شرایط سخت اقدام به خودکشی کرده است.

آقای آسکانی با بریدن شاه رگ خود قصد خودکشی داشته که خوشبختانه با اقدام به موقع بقیه زندانیان در قرنطینه و انتقال وی به اوژانس جان سالم بدر برده است.

به گزارش یکی از نزدیکان وی:” زندانیان سراوان درقرنطینه بخاطر تحقیر، توهین، شکنجه، بارها اقدام به خودکشی وخودزنی کرده اند از منجمله حامد جهاندیده ، علی دهانی، و یک زندانی دیگر که مشخصات آن هنوز مشخص نشده در بازده زمانی شیش ماه گذشته به علت شرایط سخت، رفتارهای توهین آمیز و شکنجه اقدام به خودکشی کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید