جای خالی علیرضا بزرگزاده در سال تحصیلی جدید

کمپین فعالین بلوچ . slideshow, اخبار, اخبار حقوقی 664 بدون نظر

در سال تحصیلی جدید ۹۵/۹۶ جای علیرضا بزرگزاده کودک ۱۰ ساله ای که طعمه تمساح شد خالی است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در سال تحصیلی جدید در مدرسه روستای کشاری جای شادروان علیرضا بزرگزاده کودک ۱۰ ساله ای که طعمه تمساح شد خالی است.

علیرضا بزرگزاده ۱۱ تیرماه برای تهیه آب از رودخانه به همراه اهالی روستا به رودخانه روستای کشاری سرباز رفته که در حاشیه رودخانه توسط یک تمساح پوزه کوتاه (گاندو) به درون رودخانه کشیده شده و متاسفانه جان خود را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید