مدرسه کپری روستای نوالگ کاروان براثر باد فروریخت +عکس

کمپین فعالین بلوچ . slideshow, اخبار بلوچستان 1130 بدون نظر

کمپین فعالین بلوچ- مدرسه کپری روستای نوالگ دهستان کاروان بخش زرآباد شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان بر اثر باد فروریخت.

%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a93 %da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a91 %da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a9-2

دیدگاهتان را بنویسید