رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان: بارندگی های اخیر استان ۷۵۰ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد

۱۳۹۵-۱۱-۱۰ کمپین فعالین بلوچ 0

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان سایرخسارت های وارده به بخش کشاورزی استان را شامل: ۳۷۰ واحد جایگاه دام، ۷۸۰ رشته قنات، ۱۰۶ […]