صدها سوری آواره به حمص بازگشتند

۱۳۹۴-۱۰-۱۵ کمپین فعالین بلوچ 0

به دنبال اعلام آتش بس  و خروج ارتش آزاد سوریه از شهر حمص قدیم، باقیمانده گان کشتارهای دسته جمعی و آواره گانی که نتوانستند از مرزهاى سوریه  فرار کنند، پس از ۲ سال دربدری، اکنون به شهر ویران حمص بر می گردند.

No Picture

همایش دانش آموختگی طلاب مفتاح العلوم راسک بدون مولوی نقشبندی برگزار می شود

۱۳۹۴-۱۰-۱۵ کمپین فعالین بلوچ 0

 

مراسم دانش آموختگی طلاب علوم دینی مفتاح العلوم راسک با مدیریت مولوی نقشبندی در حالی برگزار خواهد شد که با وجود صدور احکام سنگین برای مولوی نقشبندی و همراهانش  وی منتظر برگزاری دادگاهی فرمایشی در موضوع قتل جنگی زهی است.