طی بیانیه ای ۱۱ سازمان حقوقی تخریب نمازخانه اهل سنت تهران را محکوم کردند

۱۳۹۴-۰۵-۱۲ کمپین فعالین بلوچ 0

 

کمپین فعالین بلوچ- یازده سازمان مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه ای مشترک تخریب نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک تهران را محکوم کرده و از نهادهای بین المللی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوقی ایران، خواستند تا به این اقدام حاکمیت واکنش نشان دهد.