مولوی گرگیج در انتقاد شدید از پلمپ برخی نمازخانه های اهل سنت مشهد: هیچ ارگان حکومتی حق دخالت در امور مذهبی اهل سنت را ندارد

۱۳۹۶-۱۱-۲۱ کمپین فعالین بلوچ 0

مولوی محمدحسین گرگیج با اشاره به پلمپ برخی نمازخانه های اهل سنت مشهد نسبت به دخالت برخی ارگان های نظامی در امور مذهبی به شدت […]